logo

Usługi geodezyjne

 • mapy do celów projektowych
 • opracowanie map numerycznych
 • wytyczenia budynków i budowli
 • wytyczenia i pomiary powykonawcze sieci uzbrojenia terenu
 • geodezyjna obsługa inwestycji
 • gleboznawcza klasyfikacja gruntów
 • podziały i rozgraniczenia nieruchomości
 • okazania granic
 • aktualizacja ewidencji gruntów
 • pomiary specjalne
 • pomiary objętości mas ziemnych
 • pomiary pomieszczeń
 • badanie pionowości obiektów
 • zakładanie i obliczanie osnowy geodezyjnej